İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi


İşyeri hekimliğinin amacı, işyerinde mesleki veya başka bir sebepten ötürü işyeri alanında bulunan işçi, işveren ya da ziyaretçinin vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası yada ölümü ile sonuçlanabilecek bir durumun engellenmesidir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile kapsamdaki bütün işyerlerinin işyeri hekimi bulundurması mecburi kılınmıştır. İşyeri hekimleri acil durum ekipleri gelene kadar ilk müdahale yapma hakkına, iş  sağlığı için tedbirler almaya, alınan tedbirleri uygulama ve denetleme hakkına sahiptir.

İşyeri Hekiminin Görevleri

İşyeri Hekimi

İşyeri hekimi, işyeri sağlığı ile işyeri güvenliği arasındaki köprü konumunda yer alan kişidir. Çalışma ortamındaki riskleri ortadan kaldırmak görevlerinin başında gelir. İşyeri hekiminin görevlerine maddeler halinde bakarsak;

  • İşyeri hekiminin öncelikli görevleri mevcut işyerindeki sağlık gözetimini sağlamak, işçilere ve işverene yol göstermektir.
  • Çalışma ortamına ait herhangi bir tasarım eksikliği var ise bu konuda yöneticiyi bilgilendirmek işyeri hekiminin görevidir.
  • Hekim; çalışmalar gerçekleştirilirken personelin kullanacağı koruyucuların seçilmesi, çalışanların sağlık durumlarının incelenmesi ve gözetiminin gerçekleştirilmesi, yapılan iş sebebiyle oluşabilecek stres faktörlerini araştırmak ve çalışanları bundan korumak için gerekli etkinlikleri gerçekleştirmek, çalışanların fiziksel ve psikolojik kapasitelerini tartarak iş ile uyumları hakkında yetkiliye danışmanlık yapmalıdır
  • Meydana gelmiş olan meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulması, herhangi bir kazaya sebebiyet vermediği halde bu riski taşıyan durumların tespit edilip listelenmesi durumları mutlaka hekim tarafından yazılı olarak işverene aktarılmalıdır.
  • Gebelik durumunda olan, önceden iş kazası geçirmiş, 18 yaşından küçük olan gibi özel durumlara sahip çalışanların takibi yakından yapılıp koruma altına alınmalıdır ve bu durum risk analizinde hekimin gözetimiyle incelenmelidir.
  • Çalışanların sağlık geçmişinin incelenmesinin yanında giriş, işe dönüş, sağlık kontrollerinin düzenli bir şekilde devamının sağlanması ve koruyucu sağlık müdahalelerinin yapılması hekimin görevleri arasındadır.

Bazı işverenler işyeri hekimlerinin aldıkları tedbirleri fuzuli masraf olarak görseler de hiçbir şekilde bir kişinin can güvenliği gereksiz masraf olmadığı gibi yasal olarak da hem 6331 sayılı yasayı ihmal etmekten hem de olası bir kaza sonucunda işçi ile mahkemelik olma durumunda daha büyük cezalar ödemek zorunda kalacağını da işverenler bilmelidirler. İşe giren ve çıkan kişiler muhakkak iş yeri hekiminin gözetiminden geçmelidirler. Bu hem işçinin sağlığı hem de işyerindeki diğer kişilerin sağlığı açısından önemlidir.

İşyeri Hekimi ile ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Son Yazılarımız