Şişli OSGB

Şişli OSGB

Şişli OSGB

Şişli OSGB, Şişli İş Güvenliği, Şişli İşyeri Hekimi, Şişli İlk Yardım Eğitimi konularında sizlerin hizmetindeyiz.

Dileriz hiçbir zaman başınıza gelmez ama gerekli tedbirler alınmadıysa her an her yerde kazalar meydana gelebiliyor. Özellikle de işyerlerinde daha dikkatli olmakta ve iş sağlığı ve güvenliği genel talimatlarına uymakta fayda var. İş güvenliği çalışanların sağlığı ve işyerinin daha güvenli bir çalışma ortamı haline getirilmesi içinde üzerinde titizlikle durulması gereken, özel çalışmaların, risk analizlerinin yapılması ve buna bağlı olarak tüm tedbirlerin alınması adına yapılan tüm çalışmaları kapsıyor. Peki, bir işyerinde kaza olması durumunda işverenlerin ne gibi yükümlülükleri oluyor, dersiniz? İşte cevapları!

 

İş Kazasını Bildirmek Gerekiyor

İş kazası geçiren bir işçinin haklarından faydalanabilmesi için gerekli yerlere kaza geçirdiğini bildirmesi gerekiyor. Öncelikle hastaneye iş kazası kaydı yapılmalı. İşverenlerin de aynı şekilde bir iş kazasının meydana geldiğini zaman kaybetmeden SGK’ya bildirmesi gerekiyor. Çünkü yasalar işveren için bu bildirimi zorunlu kılıyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için; kazaya uğrayanın sigortalı olması, olayın 5510 sayılı kanunun 13. maddesinde belirtilen hallerden birinde meydana gelmesi, sigortalının kaza nedeniyle hemen veya sonrasında zarara uğramış olması, zarar ile kaza arasında illiyet bağı olması gerekiyor. Öte yandan, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülen iş nedeniyle, sigortalının işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi nedeniyle esas işini yapmadığı durumlarda, emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda ve sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında meydana gelen olaylar da iş kazası kapsamına giriyor.

Bu gibi durumlarda işverenin vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine haber vermesi şart! Sosyal Güvenlik Kurumu’na ise kazadan sonraki üç iş günü içinde iş kazasının işveren tarafından bildirilmesi gerekiyor. Ancak, bu süre iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelirse iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlıyor. 

İşverenin iş kazası nedeniyle tazmin sorumluluğunun doğması için her şeyden önce bir kazanın olması, bu kazanın bir iş kazası niteliğinde olması, işverenin kusurlu olması, iş kazası sonucunda bedensel veya ruhsal bir zararın ya da ölümün ortaya çıkması ve uygun illiyet bağının bulunması gerektiğini hatırlatalım. Tüm bunlara gerek kalmaması içinse yapılacak şey iş güvenliği bakımından gerekli her adımın eksiksiz olarak atılması…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen O Mega OSGB, profesyonel ekibiyle 2014 yılından bugüne 1000’den fazla şirketin güvenilir çözüm ortağı oluyor. İşinizi güven içinde sürdürmek istiyorsanız O Mega OSGB sizin için de hizmet veriyor.

Şişli İş Sağlığı ve Güvenliği, Şişli OSGB, Şişli İş Güvenliği, Şişli İşyeri Hekimi, Şişli Yangın Eğitimi, Şişli İlk Yardm Eğitimleri, Şişli Risk Analizi, Şişli Acil Durum Eylem Planı, Mecidiyeköy OSGB, Mecidiyeköy İş Güvenliği konularında profesyonel destek için O Mega OSGB olarak sizlere hizmetler sunmaktayız.

Bu gönderiyi paylaş