Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi


EĞİTİMİN AMACI:

Hijyen Eğitimi

Katılımcıların, halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını öğrenerek işyerinde ve günlük yaşamda bilinçli bir şekilde hem kendilerinin hem de hizmet verdikleri kişilerin sağlıklarını korumak ve bu bilgilerin günlük hayatta kullanımını sağlamaktır.Hijyen eğitimi, işyerinizde ve hayatınızda bulunan tüm insanlar için alınması gereken eğitimler arasındadır.

MEVZUAT:

 • Gıda üretim ve perakende iş yerleri
  • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri
  • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler
  • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
  • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarını kapsamaktadır
  • İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur
  • Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin kapsadığı iş yerlerinde bu belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılmayacak
  • Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecbur
  • Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenleri, 05 Temmuz 2014 tarihine kadar çalışanlarının Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almalarını sağlamakla yükümlü tutulmuşlardır

KATILIMCI SAYISI:
EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün – (8 Saat)

EĞİTİM:

 • Kanunlar ve Yönetmelikler
  • Genel Kavramlar
  • Virusler, bakteriler, parazitler ve mantarların genel özellikleri, bulaş kaynakları, yaptıkları hastalıklar ve korunma yöntemleri
  • Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun tanımı ve yöntemleri
  • El Hijyeni
  • Diğer Kişisel Hijyenler
  • Besin Hijyeni
  • Mutfak Hijyeni
  • Tuvalet Temizliği
  • İş Kıyafetleri ve Koruyucu Malzemeler

BELGELENDİRME SÜRECİ:

• Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir
• İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir
• Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca, katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir
• Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilir.

Hijyen Eğitimi ile ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Son Yazılarımız