İş Güvenliği

İş Güvenliği

İş Güvenliği


Türkiye iş kazaları ve meslek hastalıklarında dünya sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır. Çeşitli yöntemler ve yaptırımlar zaman zaman denenmiş olsa da başarı sağlamak mümkün olmamıştır. Bu sebepten ötürü 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun, özel ve kamu ayrımı yapılmaksızın bütün bağımlı çalışanları içermesi, işçilere işverenlerden iş güvenliği ve iş sağlığına dair tedbirler talep etme hakkını, işverenlerin işçilere alınan iş güvenliği tedbirleri uygulamak zorunda bırakması açısından bugün kadar alınmış en kapsamlı yöntemdir. İş güvenliği sadece işçinin değil iş yapılan alanında güvenliğinin sağlanmasını gerektirir. İş güvenliği kapsamında alınan tedbirler orada çalışan işçiler, bulunan ziyaretçiler ve alanda oluşabilecek hasardan ötürü zarar görecek herkesin güvenliğini kapsamaktadır.

İş Güvenliği

İş güvenliği yöneticilerin uygulama zorunluluğu altında olsa da artık kanun ile beraber bir İş Güvenliği Uzmanı bulundurulması gerekmektedir. Bu iş güvenliği uzmanı gereken tüm tedbirleri ve eksikleri inceleyerek bir rapor haline getirip yöneticiye yapılmasını için bildirecek. Tüm eksikler ve tedbirler tamamlandıktan sonra da denetlenmesini, işleyişin aksamamasını sağlamak iş güvenliği uzmanının görevidir.

İş sağlığı ve güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için iş ortamında oluşabilecek, sağlık açısından zararlı olabilecek şartların risk ve teknik analizlerinin yapılarak ortadan kaldırılması gerekmektedir. İş güvenliğinin sağlanması ile hem işverenin, hem işçinin hem de iş yerinin güvenliği korunmuş olur.

6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu herhangi bir alanda, herhangi bir unvan ve şekil ile çalışan herkes için geçerlidir. İş yeri sahibi, işçi veya misafir ayrımı yapılmadan kanun hükümleri herkes için geçerlidir.  Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunun Beşinci Kısmı’da iş sağlığı ve iş güvenliğine ayrılmıştır. Bu bölüm, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin ve işverenlerin yükümlülükleri, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durumun tespiti halinde iş yerinin kapatılması veya işin durdurulması, iş sağlığı ve güvenliğinin işyeri seviyesinde örgütlenmesi (iş sağlığı ve güvenliği kurulu, iş yeri sağlık birimleri ve iş yeri hekimi, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi), çalışma hayatında kadın ve çocuk işçilerin korunmasına yönelik hükümler düzenlenmektedir.

İş Güvenliği ile ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Son Yazılarımız