Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma

Sanayi de veya patlayıcı maddelerle çalışan sektörlerdeki en büyük risklerden biri olan patlayıcı maddeler insan sağlığını tehdit ettiği gibi mal güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Bu yüzden bu sektörlerde patlamadan korunma metotlarının eğitimlerle anlatılması ve periyodik olarak sivil savunma tatbikatına benzer şekilde tatbik edilerek bilgiler yenilenmelidir.

İş hayatına yeni başlayan her personelin bu eğitimden geçmesi, koruyucu giysileri giymesi ve olası risklerde can güvenliğini koruyacak tedbirleri alması gerekir. Özellikle iş güvenliği alanında çalışan uzmanların bu konuda yetkin olması, iş yerlerine rehberlik ederek patlamadan korunma hakkında bilgi vermesi ve gerekli dökümanları hazırlaması gerekir.

Patlamadan korunma dokümanı nedir ?

İşyerlerindeki patlayıcı maddelerin oluşturacağı tehlikelerden korunmak için hazırlanan patlamadan korunma dokümanı nedir? Tüm personelin patlama esnasında alacağı önlemleri, kendini koruma yöntemlerini ve patlamayı önceden önleme taktiklerini içeren belgeler patlamadan korunma dökümanı olarak adlandırılır.

Bu dökümanın bulunduğu işyerlerine yetkili firmalar tarafından ATEX adı verilen bir uluslararası geçerliliği olan sertifika verilmektedir. Patlayıcı maddelerin kullanıldığı tüm iş alanlarında bu sertifikanın olması zorunludur. Üretim sürecinin sağlıklı şekilde devam etmesi ve can-mal güvenliğinin eşgüdümlü şekilde korunması için alınacak önlemler hakkında geniş kapsamlı bir çalışma yapmak gerekir. Uzmanlar tarafından yapılacak bu çalışmalara, binada görev alan herkesi içeren dökümanlar hazırlanarak eklenmesi gerekir.

Patlamadan korunma dokümanı fiyatı

OSGB firmalarının düzenlenmesine yardımcı olduğu patlamadan korunma dokümanı fiyatı da yine çağın koşullarına göre yetkili firmalar tarafından belirlenir.

İş güvenliği alanında çalışan OSGB firmaları, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelini, sözleşme karşılığı İSG Katip programı üzerinden görevlendirir. İş yerinin yapacağı görevlendirmeden sonra bunu onaylayan görevlendirilen uzmandır.

Patlamadan korunma dokümanı eğitimini kimler alabilir?

İş-yerlerinin tehlike sınıfına göre yapılan iş güvenliği çalışmalarının bir parçası olan patlamadan korunma dokümanı eğitimini kimler alabilir? Bu konu ilgili yönetmelikte açıkça belirtilmektedir.

Yönetmelikte patlamadan korunma dokümanı hazırlama eğitimine iş güvenliği uzmanlarının, mühendislerin, teknikerlerin, ilgili alanlarda çalışan yöneticilerin katılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca gaz-buhar-sis halinde olan yanıcı birtakım maddelerin işlendiği veya bulunduğu ortamların amirleri veya yöneticileri de bu eğitime katılabilenler arasında sayılmaktadır.

Bu kişilerin ilgili eğitime katılabilmeleri için diplomalarının fotokopileri, kimlik fotokopileri, oda üyelik belgeleri, başvuru formları ve eğitim ücretlerinin yatırıldığına ilişkin makbuzları başvuruda teslim etmeleri gerekmektedir.

Patlamadan korunma dokümanı kaç yılda bir yenilenir?

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelikte patlamada korunma dokümanı kaç yılda bir yenilenir konusunda gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Tam bir süre belirtilmemesine karşın iş-yerlerinde, ekipmanlarında veya organizasyonda değişim, tadilat ve genişleme olduğu zamanlarda güncellenmesi sağlanır. Bu şekilde yapılan güncelleme dokümanın yenilenmesi anlamına gelmektedir.

Patlamadan korunma dokümanı iş-yerinin tehlike sınıfına göre ilgili verileri içerir. Herkesi ilgilendirir ve herkesin görevini muhteva eder. Patlama aniden oluşan ve insan sağlığını direkt olarak tehlikeye atan bir olay olduğu için alınacak önlemlerde ciddi olunması ve tam bir disiplinle hareket edilmesi hayati önem taşır.

Bu gibi dokümanlar ve iş güvenliği kapsamında yapılan eğitimler çalışanlar tarafından pek önemsenmez ise hem denetimlerde hem de olası tehlike risklerinde çalışan herkesi olumsuz etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden OSGB firmaları tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarının koordinesine girmek ve gerekli önlemleri eksiksiz almak herkes için en güzel tedbir olacaktır.