Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi); iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre tek bir işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kurumların genel adıdır.

İş Güvenliğini sınıflandıracak olursak ; 1-) Çok Tehlikeli Gruplar 2-) Tehlikeli Gruplar 3-) Az Tehlikeli Gruplar olarak 3 başlık altında toplayabiliriz.

İşyeri hekimi bulundurma zorunluluğu İşverenlerin bulundukları grup koduna göre değişmektedir.

Ekipmanların periyodik kontrolleri ile Günde 1 , Haftada 1, Ayda 1, Altı Ayda 1 ve yılda yapılmak kaydı ile değişkenlik göstermektedir.

Risk analizi,Bir işletmenin yaptığı faaliyetler sırasında olması muhtemel potansiyel tehlikelerin tanımlanarak, bunlara ilişkin risklerin kıymetlendirilmesi ve böylece gerçekleşmesi beklenen ve muhtemel risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların tümüdür.

ilkyardım bir hastalık veya kaza durumunda hastanın veya yaralının Sağlık durumunun daha kötüye gitmesini engellemek ve yasam kalitesini üst seviyede tutmak için yapılan ilaçsız girişimlerdir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, 180 saati teorik eğitim ve 40 saati uygulamalı eğitim olmak üzere dersler toplamda 220 saattir. Teorik eğitimin 90 saati uzaktan eğitim, diğer 90 saati ise örgün eğitimdir.