Etiket - O Mega OSGB

İkitelli OSGB

İkitelli OSGB

İkitelli OSGB, İkitelli İş Güvenliği, İkitelli İşyeri Hekimi, İkitelli İş Sağlığı ve Güvenliği, İkitelli Yangın Eğitimi, İkitelli İlk Yardım Eğitimi, İkitelli Risk Analizi, İkitelli Sanayi OSGB Hizmetleri vb konularında hizmet almak için O Mega OSGB iletişime geçebilirsiniz.

Yapılan araştırmalar, Türkiye’deki iş kazalarının bir ülkedeki gayrı safi milli hasılanın (GSMH) yüzde 2 ile 5’i arasında maliyete sebep olduğunu gösteriyor. Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 2014 yılında yaptığı açıklamada, yıllık 2.400.000 iş günü kaybı olduğunu ve bunun maliyetinin ortalama 6.500.000 TL olduğunu belirtmişti.  Bu da kabaca GSMH‘nın yüzde 3’üne karşılık geliyor. Sonuç olarak İş Sağlığı ve Güvenliğinin üretim miktarını baltalayan, sekteye uğratan gereksiz bir maliyet olmadığını aksine çok önemli olduğunu, insani, mali bakımdan kazanç sağladığını vurgulamakta fayda var. Bu bakımdan her yerinde iş güvenliği tedbirleri en iyi şekilde alınmalı ve iş sağlığı koşulları bakımından da işyeri hekimi bulundurulmalı.

İkitelli OSGB

İkitelli İş Güvenliği

İş güvenliğinin önemini tarihte yaşanana endüstriyel kazalara bakarak da anlamak mümkün. İşte tarihin en büyük iş kazaları ve bilançoları:  

 

 • Seveso Kazası: 10 Haziran 1976’Da Milano’da yaşanan kazada bir fabrikada reaktördeki emniyet tapasının parçalanmasıyla büyük bir patlama meydana geldi. Bu patlamayla birlikte beyaz bir gaz bulutu çevreye yayıldı. Kazanın ardından tehlikeli kimyasalların ve endüstriyel kazaların yönetimiyle ilgili Avrupa’da başlatılan bir dizi teknik ve yasal çalışma sonucu ‘AB Seveso Yönergeleri’ yayınlandı.
 • BP Meksika Körfezi Patlaması: Petrol şirketi BP’nin, tarihinin en büyük sanayi kazası olan Meksika Körfezi’ndeki Deepwater Horizon platformunda 20 Nisan 2010’da meydana gelen patlamada 11 işçi öldü, 17 işçi yaralandı; platformun çökmesinin ardından milyonlarca varil petrol denize karıştı. Sızıntının önlenmesi ve temizlenmesi çalışmaları şirkete milyonlarca dolara mal oldu. Şirketin imajının sarsılması ise hisse fiyatlarını olumsuz yönde etkilendi.
 • Bhopal Trajedisi: Tarihe “Bhopal Trajedisi” olarak geçen bu kaza sonunda yaklaşık 3800 kişinin öldüğü ve 500.000 kişinin de yaralandığı tahmin ediliyor. 3 Aralık 1984’te yaşanan Bhopal Trajedisinin kimya sanayisinin bugüne kadarki en büyük kazası olarak kabul ediliyor. Kaza UCC’nin (Unione Carbide Co.) güvenlikten ödün vererek üretim yapmayı tercih ettiğini gösterdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen O Mega OSGB, profesyonel ekibiyle 2014 yılından bugüne 1000’den fazla şirketin güvenilir çözüm ortağı oluyor. İşinizi güven içinde sürdürmek istiyorsanız O Mega OSGB sizin için de hizmet veriyor.

Esenler Sanayi Sitesi OSGB Hizmetleri, Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi OSGB Hizmetleri, Ayakkabıcalar Sanayi Sitesi OSGB Hizmetleri, Galveno Teknik Sanayi Sitesi OSGB Hizmetleri, Fatih Sanayi Sitesi OSGB Hizmetleri, Dolapdere Sanayi Sitesi OSGB Hizmetleri, Masko OSGB Hizmetleri, İstoç OSGB Hizmetleri

Daha fazla oku...

Bahçelievler OSGB

Bahçelievler OSGB

Bahçelievler OSGB Hizmetleri, Bahçelievler İş Sağlığı ve Güvenliği, Bahçelievler İş Güvenliği, Bahçelievler İlk Yardım Eğitimi konularında hizmetinizdeyiz.

Bahçelievler Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

PDK, yani Patlamadan Korunma Dokümanı bazı işletmeler için son derece gerekli. Özellikle büyük kimya fabrikalarında yaşanan patlamaları göz önüne aldığınızda Patlamadan Korunma Dokümanının ne kadar gerekli olduğunu da daha iyi anlayabilirsiniz. Birbirinden farklı ve çeşitli alanlarda kullanılan kimyasallar var ve bu kimyasallar pek çok sektörde gerek hammadde gerekse yardımcı malzeme olarak kullanılıyor. Ancak, yanıcı ve patlayıcı özellikte olan bu kimyasallar işletmeler için tehlike de arz ediyor. Özellikle yanıcı malzemeler tutuşturucu malzemelerle buluştuğunda büyük kayıplara neden olabiliyor.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamanın en önemli amacı, işyerlerinde patlayıcı ortamları tespit ederek çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından koruma altında almaktır. Bu sayede yaşanabilecek olası patlamalara karşı da gerekli tüm tedbirlerin alınması sağlanabiliyor. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanları korumak amaçlı oluşturulan 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik de işverenleri patlamadan korunma dokümanı hazırlaması konusunda zorunlu tutuyor.

Patlamadan Korunma Dokümanının hazırlanma amacını kurumların hizmet verdikleri sektöre, üretim metotlarına, kullanılan mad­delere ve ekipmanlara göre patlama açısından tehlikeleri değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarına göre de tedbirlerin alınması olarak özetleyebiliriz. Patlamadan Korunma Dokümanını sadece bir yasal zorunluluk olarak görmemek ve bir işletme kültürü olarak düşünmek tehlikelere karşı kurumsal bir yaklaşım oluşturmak adına da önem taşıyor. İşte Patlamadan Korunma Dokumanı hazırlaması elzem olan işletmelerden bazıları:

 • LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri, maden ocakları
 • Kimyasal madde üreten ve/veya depolayan yerler, kimyevi tahlil laboratuvarları
 • Boya ve tiner imalathaneleri, un, şeker, nişasta fabrikaları
 • Elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri, boya işlemi yapılan/boyahane içeren işletmeler, ham deri imalathaneleri
 • Akü imalathaneleri
 • Margarin, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri
 • Kağıt fabrikaları
 • Alüminyum, ağaç tozu ortaya çıkan işletmeler vb.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen O Mega OSGB, profesyonel ekibiyle 2014 yılından bugüne 1000’den fazla şirketin güvenilir çözüm ortağı oluyor. İşinizi güven içinde sürdürmek istiyorsanız O Mega OSGB sizin için de hizmet veriyor.

Bahçelievler İşyeri hekimi için iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla oku...

Dudullu OSGB

Dudullu OSGB

İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara “İş Sağlığı Ve Güvenliği” deniyor. Evrensel anlamda İş Sağlığı ve Güvenliği; henüz bir tehlike veya bir arıza oluşmamışken bile ortaya çıkabilecek tehlikeler ve riskler öngörülerek, bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını da kapsıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfusun büyük bir bölümünü çalışanlar oluşturuyor. Tarihte Sanayi Devrimi ve akabinde gelişen teknolojiyle birlikte çalışma koşulları da giderek zorlaştı ve aslında hem çalışanlar için hem de işverenler için koşullar her geçen gün biraz daha ağırlaştı. Bu durum, Dudullu iş güvenliği ve Dudullu iş sağlığı konularını daha da önemli hale getiriyor. Çünkü kötü çalışma koşullarına bağlı olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları her geçen gün artıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Yararları Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin bütün çalışanlarını kapsıyor. 6331 Sayılı Kanunun getirmiş olduğu yararlar şöyle:

 • Kamu ve özel sektör ayrımı kalktı.
 • İşçi-memur ayrımı yerine çalışan tanımı geldi.
 • Önleyici yaklaşım önem kazandı.
 • İşyerlerinin tehlike durumlarına göre sınıflandırılması yapıldı
 • Küçük işletmelere devlet desteği getirildi.
 • Risk değerlendirilmesinin zorunlu hale geldi.
 • Her işyerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi zorunlu hale geldi.
 • İşe başlamadan önce sağlık taramasının yapılması gündeme geldi.
 • İş kazası ve meslek hastalıklarında etkin kayıt tutulması gerekiyor.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulları oluşturulması gerekiyor.
 • İşyerlerinde acil durumlara karşı hazırlıklı olunmalı ve acil eylem planları hazırlanmalı.
 • İş sağlığı ve güvenliğine çalışanların katkısının sağlanmıştır.
 • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi zorunlu hale geldi.
 • Tehlike durumunda çalışmaktan kaçınma hakkı verildi.
 • Hayati tehlike tespitinde işin durdurulması mümkün oluyor.
 • Büyük endüstriyel kaza riski için önceden tedbir alınması zorunlu hale geldi.
 • İdari yaptırımlar etkinleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen O Mega OSGB, profesyonel ekibiyle 2014 yılından bugüne 1000’den fazla şirketin güvenilir çözüm ortağı oluyor. İşinizi güven içinde sürdürmek istiyorsanız O Mega OSGB sizin için de hizmet veriyor.

Dudullu OSGB, Dudullu İş Güvenliği, Dudullu İşyeri Hekimi, Dudullu İlk Yardım Eğitimi, Dudullu Yangın Eğitimi konularında detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla oku...

Omega Osgb – İş Güvenliği Ve Sağlığı

İş Güvenliği

O Mega Osgb – İş Güvenliği Ve Sağlığı

O Mega Osgb – İş Güvenliği Ve Sağlığı

O Mega iş Güvenliği ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi 12.09.2014 tarihinde Özlem Kutbay tarafından kurulmuştur. Yaklaşık 3 yıldır faaliyetlerini sürdüren O Mega OSGB, sunduğu hizmetlerde evrensel kalite standartlarında mükemmelliği yakalamak, yaratacağı farklılıklarla hizmet sunduğu müşterilerinin memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, dünün deneyimlerinin ışığında yenilikçi anlayışıyla kalıcı ve örnek model oluşturarak markalaşmaktadır. Kalıcı ve örnek model olarak markalaşmayı hedef alan O Mega OSGB; kalite standartlarından, mücadeleden, güvenilirlikten, dürüstlükten, iş ahlakından ödün vermeden çalışmayı kendisine ilke edinmiştir. O Mega OSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği denildiği anda akıllara ilk gelen kurumlardan olmakla birlikte birçok kuruma da rol model olmuş bir kuruluştur. Bunun yanında sektör ayırt etmeksizin müşterilerinin beklentilerine hızlı ve güvenilir şekilde cevap veren firma, başarısını müşterilerinden aldığı olumlu izlenimlerle taçlandırmaktadır. O Mega OSGB ailesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Hizmeti, İşyeri Hekimi hizmeti, diğer sağlık personeli hizmeti, risk değerlendirmesi hizmeti, mobil sağlık hizmeti, tahliyeli yangın eğitimi, yüksekte çalışma eğitimi ve ilk yardım eğitimi gibi konularda profesyonel ve güler yüzlü ekibi ile hizmet vermeye devam etmektedir.  

Daha fazla oku...

O Mega Osgb Tex To Wear Dergisi 95. Sayısında

OSGB

O Mega Osgb Tex To Wear Dergisi 95. Sayısında

Türk Ticaret Merkezi’yle Dış Ticaret Canlanacak

Türkiye’nin 2023 ihracat stratejisi doğrultusunda Moskova’da kurulması planlanan Türk Ticaret Merkezi’yle birlikte dış ticaretin de canlanması hedefleniyor.

Tekstil, hazır giyim ve deri sektörleri işbirliğinde açılması planlanan Türkiye Ticaret Merkezlerine (TTM) bir yenisinin de Rusya’da eklenmesi bekleniyor. Ülkemiz için önemli hedef pazarlardan olan Rusya’da açılması planlanan TTM proje toplantısı; İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Zandar, sektör temsilcileri ve ilgili firmaların katılımıyla Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleşti. Sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Zandar ; Amerika, Dubai ve İran’dan sonra yeni açılacak Türkiye Ticaret Merkezi’nin (TTM) Moskova’da olmasının beklendiğini, bu projenin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşma noktasında önemli bir misyon edineceğini belirtti.

O Mega Osgb Tex To Wear Dergisi 95. Sayısında

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak ise “Keşif amacıyla iki defa söz konusu TTM’nin açılması planlanan AVM’ye gittik, 34 bin metrekarelik net mağaza alanı var, sergi alanları yeterli. Söz konusu TTM’ye katılmak isteyen firmaların ön başvuruları tamamlandıktan ve Bakanlık onayları alındıktan sonra hedef ülke kategöorisine girmesinden dolayı firmalarımız yüzde 75’lik devlet desteği alacak. Sadece Moskova’da değil hali hazırda açılmış olan Dubai, İran ve Amerika’da bulunan TTM’lerde de yer almak isteyen firmaların da yatırım olanaklarının olduğunu belitmek isterim.” Sözlerine yer verdi. TTM’lerin ürünleri sergilemenin yanı sıra düzenlenecek fuarlar ile de dış ticarete katkı sağlaması hedefleniyor.

O Mega Osgb Tex To Wear Dergisi 95. Sayısında olduğuna dair daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla oku...