Etiket - Çatalca İşyeri Hekimliği

Çatalca OSGB

Çatalca OSGB

Çatalca OSGB, Çatalca İş Güvenliği Uzmanı, Çatalca İşyeri Hekimliği, Çatalca İlk Yardım Eğitimi, Çatalca Risk Analizi, Çatalca Acil Durum Eylem Planı konularında O Mega OSGB ile iletişime geçebilirsiniz.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınması gereken pek çok tedbir bulunuyor. Bu tedbirler için de risk analizlerinin ve ortam ölçümlerinin yapılması şart. Aksi halde eksikler belirlenemez ve iş güvenliğini sağlamak adına doğru müdahalelerde bulunulamaz. Çalışma ortamında yapılan ölçümleri şu şekilde sıralayabiliriz: Toz ölçümü, gürültü ölçümü, titreşim ölçümü, kimyasal ölçümü, aydınlatma ölçümü, termal konfor ölçümü, VOC (Uçucu organik madde) ölçümleri…

Çatalca OSGB

Çatalca İş Sağlığı ve Güvenliği, Ortam Ölçümleri Yönetmeliği

İşverenlerin ortam ölçümleriyle ilgili bazı yükümlülükleri bulunuyor. Yönetmeliğin 5. maddesine göre işveren, çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorunda. Bu kapsamda şunları yapmakla da yükümlü:

  • Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.
  • Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlar.
  • İşveren, işyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde, işyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır.
  • İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini ön yeterlik veya yeterlik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.
  • İşveren, laboratuvarlardan işyerine iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapmak üzere gelen laboratuvar personelinin işverenine işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, ilk yardım, arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirme yapar.
  • İşveren, yaptıracağı iş hijyeni ölçüm, test ve analizinin yapılması sırasında doğru sonuçları almak için iş hijyeni ölçüm, test veya analizi gerçekleştirecek deney personeline işyerinde kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgileri verir ve personelin çalışanlarla görüşmelerini sağlar. Laboratuvar tarafından hazırlanan plana göre iş hijyeni ölçüm, test ve analizinin yapılmasını, normal çalışma şartlarında ve üretim kapasitesinde herhangi bir değişiklik yapmadan, gerçek sonuçları verecek şekilde çalışmanın sürdürülmesini sağlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen O Mega OSGB, profesyonel ekibiyle 2014 yılından bugüne 1000’den fazla şirketin güvenilir çözüm ortağı oluyor. İşinizi güven içinde sürdürmek istiyorsanız O Mega OSGB sizin için de hizmet veriyor.

Daha fazla oku...